photo

O firmie

DAMARK Konsultant Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w grudniu 2003 roku. Firma zatrudnia 5 osób.

Przedmiotem działalności Firmy jest doradztwo w zakresie: kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz nadzór nad prowadzeniem inwestycji poprzez uzyskanie wszelkich pozwoleń formalno - prawnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie obiektu dla konkretnego inwestora.

Między innymi:

  • oddłużanie przedsiębiorstw w zamian za część / całość nieruchomości, spełniających kryteria poszukiwanych przez nas działek, poszukiwanie inwestorów
  • poszukiwanie i wskazanie nieruchomości dostosowanej do wymagań konkretnego projektu inwestycyjnego
  • udział w konsultacjach dotyczących prac nad wskazaną lokalizacją
  • pozyskiwanie materiałów formalno – prawnych niezbędnych do nabycia nieruchomości,
  • pomoc przy negocjacjach lub fakultatywnie negocjacje warunków umowy zakupu nieruchomości
  • występowanie w imieniu inwestora o zmianę miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych nieruchomości pod potrzeby inwestora
  • wnioskowanie o wydanie urzędowej decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu na budowę
  • dobór odpowiedniej firmy projektowej, nadzór nad wykonaniem projektów budowlanych, branżowych
  • nadzór nad całością procesów inwestycyjnych realizowanych projektów łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  • zakup nieruchomości, wybudowanie obiektu dla konkretnego inwestora

Informacje

KRS: 0000184826
REGON: 192993408
NIP: 957-087-21-15

Konto bankowe:
ING 1050 1764 1000 0022 7737 5081

tel. +48 506 825 379

Współpracujemy

Przy realizacji naszych projektów od lat współpracujemy z liderami branży budowlanej, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz biurami projektowymi.

DAMARC General Trading & Consulting

United Arab Emirates