Poszukujemy nieruchomości gruntowych...

  • o powierzchni 0,15 ha. – 2,3 ha (zabudowane lub nie zabudowane)
  • położonych w miastach powiatowych, wojewódzkich I Gminach od 10 000 tyś. mieszkańców na terenie całej Polski o dobrym dostępie komunikacyjnym z głównych ulic i w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych.
  • o powierzchni 0,5ha. – 3,5 ha położonych w woj. pomorskim; kujawsko - pomorskim; warmińsko - mazurskim posiadające dostęp do linii brzegowej jezior.

Osoby posiadające tego typu nieruchomości prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: oferty@damark.eu

Prosimy załączyć:

  • przesyłając wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • mapkę lokalizacyjną,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy,
  • krótki opis nieruchomości i zdjęcia.

Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych odnośnie zainteresowania nabyciem danej nieruchomości lub wspólną inwestycją.

Nieruchomości mogą być zadłużone!