Nasze Projekty

Wybrane projekty dla naszych klientów.

strona 1 , 2 , 3 , 4 , 5

2013 Zakład Przetwórstwa Owoców T.B. Fruit Polska w Annopolu

Inwestor: T.B. Fruit Polska Sp z o.o. S.K.A. z siedzibą w Dwikozach

Ocena projektu w odniesieniu do parametrów technicznych i norm, nadzór nad zakończeniem procesu inwestycyjnego, uzyskanie zamiennych pozwoleń na budowę, pozwolenia na użytkowanie zakładu, rozruch technologiczny

2014 Suszarnia 8 MW / Zakład Przetwórstwa Owoców T.B. Fruit Polska w Annopolu

Ocena terenu i projektu w odniesieniu do parametrów technicznych i norm, nadzór nad procesem inwestycyjnym, rozruch technologiczny, uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania Suszarni

2014 Układ kogeneracji / Zakład Przetwórstwa Owoców T.B. Fruit Polska w Annopolu

Ocena terenu i projektu w odniesieniu do parametrów technicznych i norm, nadzór nad zakończeniem procesu inwestycyjnego, rozruch technologiczny, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie układu kogeneracji.

2014 Beztlenowa oczyszczalnia ścieków / Zakład Przetwórstwa Owoców T.B. Fruit Polska w Annopolu

Ocena terenu i projektu w odniesieniu do parametrów technicznych i norm, nadzór nad zakończeniem procesu inwestycyjnego, rozruch technologiczny, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni, (Decyzja wodno-prawna).

2014 - 2015 Kotłownia parowa na biomasę 16 MW wraz z rurociągiem pary technologicznej / Zakład Przetwórstwa Owoców T.B. Fruit Polska w Annopolu

Ocena terenu i projektu w odniesieniu do parametrów technicznych i norm, nadzór nad procesem inwestycyjnym, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę, rozruch technologiczny

strona 1 , 2 , 3 , 4 , 5